Algemene voorwaarden Hem62

Ingangsdatum 1 september 2019

Algemeen

Informatievoorziening

Wij besteden de uiterste zorg aan de juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Uiteraard streven wij naar juiste en actuele informatie. Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend. Hem62 aanvaardt daarom op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook), ontstaan door beslissingen die je genomen hebt op basis van informatie op onze website en ons reisvoorstel.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in de beschrijvingen van accommodaties en activiteiten en de prijzen, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De prijs zoals die door de aanbieders van onze accommodaties en activiteiten wordt bevestigd bij een reservering is geldend.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of schadelijke content in de aan deze website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen.

Foto’s

Al het beeldmateriaal op Hem62 is of eigen materiaal of aangeleverd door aanbieders van accommodaties en activiteiten en door hen goedgekeurd voor publicatie. Mocht je een afbeelding zien die auteursrechtelijk beschermd is, geef dit dan aan ons door op info@hem62.nl en wij dragen er zorg voor dat het beeld binnen 24 uur verwijderd wordt. Hem62 heeft het recht aangeleverde foto’s van accommodaties en activiteiten te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Werkwijze

Reisvoorstel

Hem62 stelt op basis van het reisplan van de reiziger een vrijblijvend reisvoorstel samen. We streven ernaar de informatie en de prijzen in dit reisvoorstel juist en actueel te laten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in de beschrijvingen van accommodaties en activiteiten en de prijzen, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Reserveringen

Hem62 bemiddelt tussen aanbieders van accommodaties en activiteiten en de reizigers die de website bezoeken. Wij communiceren tussen de aanbieders en de reiziger totdat deze wil reserveren. Als de reiziger wil reserveren deelt Hem62 de contactgegevens en reserveringsgegevens met de aanbieder.

Zodra de reservering bevestigd is houdt de bemiddeling op en is de overeenkomst tussen de reiziger en de aanbieder van de accommodatie of activiteit tot stand gekomen. De reiziger ontvangt dan van Hem62 een factuur van € 25 voor de bemiddelingskosten.

Hem62 is niet aansprakelijk voor fouten in de reserveringen, de reiziger dient deze zelf goed te controleren.

Geschillen moeten direct met de aanbieder van de accommodatie of activiteit worden opgenomen. Deze hanteren ieder hun eigen betalings- en annuleringsvoorwaarden. Hem62 heeft hier geen invloed op.

Wijziging of annulering van een reservering

Vanaf het moment dat de aanbieder de reservering heeft bevestigd dient de reiziger in het geval van wijziging of annulering dit rechtstreeks met de aanbieder op te nemen. Hem62 speelt hier geen rol meer in. Eventuele kosten voor het wijzigen of annuleren zijn voor rekening van de reiziger. De annuleringsverzekering dekt in veel gevallen (een deel) van de kosten.

Persoonlijke reisgids

Als je een accommodatie en een of meerdere activiteiten via Hem62 hebt gereserveerd ontvang je uiterlijk 10 dagen voor vertrek van ons je gepersonaliseerde reisgids. In deze reisgids vind je alle belangrijke informatie, zoals aankomst- en vetrekdata, tijdstippen van geplande activiteiten en routebeschrijvingen. Wanneer je 5 dagen voor vertrek nog geen reisgids ontvangen hebt geef dit dan onmiddellijk aan ons door.

Als je alleen een accommodatie of activiteiten boekt ontvang je geen persoonlijke reisgids. In dat geval zorgen we voor een routebeschrijving en informeren we je over de datum en tijd waarop je wordt verwacht bij de aanbieder.

Klachten

Reizigers die ontevreden zijn over de accommodaties en activiteiten die door bemiddeling van Hem62 geboekt zijn, dienen dat zo snel mogelijk te melden aan de aanbieder zelf zodat tijdens de reis naar een oplossing kan worden gezocht.

Reizigers die ontevreden zijn over de service of het advies van Hem62 dienen dat zo snel mogelijk te melden aan Hem62 zodat naar een oplossing kan worden gezocht. ​Reizigers krijgen ten hoogste de kosten vergoed die aan Hem62 zijn betaald.

Aansprakelijkheid

Hem62 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van de aanbieders van accommodaties en activiteiten, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie over accommodaties en activiteiten.

Schade

Hem62 is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het reisvoorstel van Hem62.

Overig

Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage

De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Hem62 is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Hem62 is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Verzekeringen

We vinden het verstandig dat je goed verzekerd op reis gaat en we raden je aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om vervelende situaties te voorkomen. Let daarbij op dat deze verzekering ook de activiteiten dekt die je reserveert. Met name in de winter kan een aanvullende wintersportdekking nodig zijn.

Persoonlijke gegevens

Alle door de reiziger verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk en alleen voor de daartoe betreffende doeleinden gebruikt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Wel dient Hem62 de persoonlijke gegevens van de reizigers beschikbaar te stellen aan onze partners zodra er een reservering tot stand moet komen.

VvKR

Hem62 is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Alle bij VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat je in geval van faillissement je je reisgeld terug kan krijgen. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin je kan vinden voor welke reizen de garantie geldt.

Hem62 verkoopt geen (pakket)reizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantiefonds.

Contactgegevens

Hem62

Westkreek 31
7325NB Apeldoorn
Nederland

T +31 (0)6 3417 8480
E info@hem62.nl

KVK nr   64018792
BTW nr NL001839285B43

IBAN  NL 15 KNAB 0255 3254 60